Kontakty

BTPS s.r.o.                                
Dolné Orešany 375                   
919 02 Dolné Orešany
IČO: 44424256    DIČ: 2022750609    IČ DPH: SK2022750609
 
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22837/T
Výpis z OR SR zobrazíte kliknutím sem.
 
KONTAKT
 
Všeobecné informácie, cenové ponuky, objednávky
email: info@btps.sk
tel: 0948 882 689
 
Vedenie firmy                                                                                  
Ing. Peter Pavelka 
email: peter.btps@gmail.com
 
Reklamačné oddelenie                              
Zuzana Tyková
email: reklamacie.btps@gmail.com
tel: 0903 947 194
 
Ekonomické a personálne oddelenie:
Gabriela Pavelková
email: gabriela.btps@gmail.com